درباره نشریه

این نشریه با توجه به نیازی که در این موضوع احساس شد راه اندازی شد و مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب کرد. و بنا دارد رتبه علمی پژوهشی را به دست آورد.