شماره‌های پیشین نشریه

پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل» بر اساس پروانه انتشار به شماره 87290 به تاریخ 1399/9/24 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.


نوع اعتبار                        علمی - تخصصی

توالی انتشار                    دو فصلنامه

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

 

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

اسلام و حقوق بشر

اسلام و اصول حقوق بین الملل (اصل عدم مداخله – اصل منع توسل به زور- اصل استقلال دولت ها و .....)

اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی

اسلام و حقوق بین الملل معاهدات

اسلام و حقوق بین الملل جنگ و صلح

همگرایی و اتحاد حقوقی جهان اسلام

اسلام و حقوق بین الملل خصوصی

اسلام و حقوق بین الملل کیفری

اسلام و حقوق بین الملل محیط زیست

اسلام و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

اسلام و حقوق دیپلماتیک و کنسولی

اسلام و مبارزه با تروریسم

اسلام و منع تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی

اسلام و حمایت از جنبش های آزادی بخش

اسلام و حمایت از مظلومین و مستضعفین

اسلام و حقوق پناهندگان

اسلام و حقوق اقلیت ها

اسلام و همکاری های قضایی بین المللی

مناسبات حقوق اسلام و حقوق بین الملل

اسلام  و جهانی سازی

 قواعد فقهی  در زمینه حقوق بین الملل

 

نشریات مرتبط